Podporujeme pracovníky pošty

Co děláme

Filozofové svět různě jen vykládali, jde však o to ho změnit - Karel Marx
Kampaně

Jsme zapojeni do několika kampaní a snažíme se vždy být tam, kde můžeme pomoci. Jsme aktivistická organizace.

Časopis Solidarita

Solidarita se zaměřuje na analýzy domácí i zahraniční situace, přináší texty soudobého marxismu a debaty v antikapitalistickém hnutí. Předplaťte si Solidaritu a pomozte nám tak pokračovat v jejím vydávání.

Nakladatelství Solidarita

Jak říká klasik, bez revoluční teorie nemůže být revoluční praxe. Proto se snažíme v Nakladatelství přinášet publikace, které budou inspirovat a orientovat se v současném světě.

Dny antikapitalismu

Každoročně organizujeme prodloužený víkend přednášek a debat s řadou domácích i zahraničních hostů.

O nás

Socialistická Solidarita (SocSol) je revoluční socialistická organizace, která je se řídí těmito principy:
Kapitalismus je systém založený na bezohledné honbě za ziskem.

Současný globální kapitalismus je založený na moci bank a korporací. 1% nejbohatších vlastní polovinu světového bohatství. Demokracie je v takovém systému stále více oslabována a v některých zemích není potřeba vůbec.

Honba za ziskem si vybírá svou cenu i na planetě a jejím ekosystému. Klimatický chaos, tuny odpadu a plýtvání jsou do budoucna neudržitelné. Mohou stál lidstvo existenci.

Námezdní práce a vykořisťování jsou od kapitalismu neoddělitelné. Podporujeme všechen boj pracujících za vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky. Zároveň vždy zdůrazňujeme, že jen společenské vlastnictví výrobních prostředků může přinést rozhodující změnu.

Když se chudí staví proti ještě chudším, mají ti nahoře klid. Jakmile se ale sjednotí, nedokáže je nic zastavit. Rozdělování podle pohlaví, barvy pleti nebo náboženství veškeré emancipační snahy oslabuje.

Přidejte se k nám!

Napište nám