Přidej se!

Chceš se aktivně zapojit do činnosti Socialistické Solidarity? Podílet se na přípravě našich akcí, kampaní, psát články, překládat nebo přicházet s dalšími novými nápady?

Souhlasíš s principy, za kterými stojíme?

Staň se členkou/členem!

    Jméno a příjmení (vyžadováno)

    Email (vyžadováno)

    Telefon (vyžadováno)

    Obec či obce, ve kterých žiješ / často se vyskytuješ (vyžadováno)

    Pokud si přeješ pravidelně dostávat informace o našich plánovaných aktivitách, vyplň tento formulář.