Přidej se!

Chceš se aktivně zapojit do činnosti Socialistické Solidarity? Podílet se na přípravě našich akcí, kampaní, psát články, překládat nebo přicházet s dalšími novými nápady?

Souhlasíš s principy, za kterými stojíme?

Staň se členkou/členem!

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Obec či obce, ve kterých žiješ / často se vyskytuješ (vyžadováno)

Pokud si přeješ pravidelně dostávat informace o našich plánovaných aktivitách, vyplň tento formulář.